* * * *               Reklama na autobusoch              * * * *               Promotion akcie              * * * *               Billboardy              * * * *               Inzercia              * * * *               Výstavy              * * * *

Bratislava:

JEZET reklamná agentúra, s.r.o.
Junácka 4
831 04 Bratislava

Tel.: +421/2/4924 9383
Tel./Fax.: +421/2/4425 6542
E-mail: jezet@stonline.sk
WWW stránka: www.jezet.sk

Košice:

JEZET reklamná agentúra, s.r.o.
Krivá 18
040 01 Košice

Tel./Fax.: 055/ 622 5396
E-mail: jezet@centrum.sk
WWW stránka: www.jezet.sk